В Европа е налице консенсус, че предоставянето на висококачествено образование може да се постигне чрез инвестиране и развитие на опитни преподаватели чрез начално обучение, продължаващо професионално развитие (ППР) и мобилност.

Проектът

Проектът IPAL е съвместна инициатива на 5 организации от Испания, България, Италия, Гърция и Германия, която има за цел да подобри настоящата ситуация на европейско ниво, като разработи инструменти за гарантиране на качество и учебни ресурси, които промотират професионалното развитие на преподаватели на възрастни и качеството на образованието за възрастни.

Нашите цели

Целеви групи

Education Organizations

Доставчици на образование за възрастни (организации)

Education Organizations

Преподаватели на възрастни (учители)

Education Organizations

Заинтересовани лица в други сектори на образованието

Информационен бюлетин

Партньорството

Tribeka Training Lab
Promimpresa SRL
European Center for Quality Ltd (ECQ)
Wisamar
Academy of Entrepreneurship