Финансиране Въпроси

В този раздел може да оцените как се справяте в областта на финансирането на Продължаващото професионално развитие (CPD). Ще трябва да отговорите на четири въпроса и след това ще получите подходяща карта с резултати. Ще ви се даде достъп (вход) и полезна информация.

  1. Колко средства за по – нататъшно образование за обучители на възрастни познавате?


  2. До каква степен дейностите по ППР (CPD), които финансирате за вашия персонал, ще доведат до по – добри предложения за обучение?


  3. Колко мерки за ППР (CPD) бихте били готови да финансирате за вашите учители/обучители или служители на свободна практика, които имат продължителни взаимоотношения с вашата компания (ако приемем, че разходите не са твърде високи)


  4. Според вашата гледна точка, до каква степен вашата подкрепа в дейностите по ППР (CPD) повишава мотивацията на вашите служители?