Въпроси за бъдеща ориентация

В този раздел може да оцените как се справяте в областта на Бъдещата Ориентация на вашата организация. Ще трябва да отговорите на шест въпроса и след това ще получите подходяща карта с резултати. Ще ви дадат достъп (вход) и полезна информация.

  1. Когато мислите за бъдещето на вашата организация – до каква степен добре образованите учители/обучители могат да допринесат за дълготраен успех на вашата организация?


  2. До каква степен бихте подкрепили използването на оферти за ППР от вашите учители/обучители (Постоянен персонал)


  3. До каква степен бихте подкрепили използването на оферти за ППР от вашите учители/обучители, които работят за вас като фрийлансери?


  4. Колко от работното време на вашия персонал бихте искали да инвестирате за ППР, за да придобият знания и умения, които се възприемат като важни за бъдещето в образованието за възрастни (напр. комуникационни умения, нови и иновативни методи на преподаване, дигитални умения…)


  5. Според вас – колко важно е качеството на преподаване за привличането на настоящи и бъдещи възрастни обучаеми се.


  6. Имате ли план относно инициативите за ППР във вашата организация за предстоящите (например) 2 години?