Публично изображение Въпроси

В този раздел може да оцените как се справяте по отношение на уместността на ППР за обществения имидж на вашата организация. Ще трябва да отговорите на 4 въпроса и след това ще получите подходяща карта с резултати. Ще ви се даде достъп (вход) и полезна информация.

  1. По отношение на качеството, как възрастните обучаеми биха класирали вашата организация в сравнение с други доставчици на образование за възрастни във вашия регион?


  2. Колко важни са меките умения (например: комуникационни умения, умения за работа в екип, междуличностни умения, креативност) на вашите учители за вас по отношение на положителната учебна среда за вашите клиенти?


  3. До каква степен ППР на вашите учители/обучители може да бъде „флагман“ за вашата организация?


  4. До каква степен бихте могли да използвате НПР на вашите учители/обучители като реклама за вашата организация и качеството на вашите оферти?