Скрининг въпросник

Планиране на програми за обучение на възрастни

В този раздел може да оцените качеството на процеса „Планиране“, включително в каква степен отговаря на нуждите на обучаемите, учителите и пазара на труда. Щом отговорите на въпросите по-долу, ще получите съответната карта с резултати и тяхната оценка. Картата съдържа съвети и още полезна информация на тема „Планиране“.

Абревиатурата (ДОВ) се отнася за „доставчик на обучение за възрастни“.

 1. В каква степен доставчикът на обучение за възрастни (ДОВ) се консултира с работодателите, когато определя целите си, за да развие уменията, от които има нужда пазарът на труд?


 2. В каква степен ДОВ взима предвид нуждите на преподавателите и учениците при изготвянето на учебната програма?


 3. Колко пъти в годината ДОВ извършва анализ, за да планира образователните си услуги в дългосрочен план?


 4. Планира ли ДОВ предварително подходящите дейности и ресурси?


 5. Готов ли е доставчикът на обучение за възрастни във всеки един момент от процеса на обучение да коригира, замени, добави или премахне някой или всички първоначално заложени методи и инструменти в програмата, за да бъде тя актуална?


 6. В каква степен ДОВ е подготвен за непредвидими обстоятелства като пандемии, земетресения и др.


 7. В каква степен ДОВ предлага учебни ресурси, съобразени с нуждите на слабо представените групи? (адаптирано съдържание, платформи за електронно обучение и др.)


 8. В каква степен ДОВ планира да използва ИКТ инструменти за подобряване на учебния процес? (като Trello, Google Classroom и др.)


 9. Планира ли ДОВ да включи повече практически упражнения в програмата, за да мотивира учениците да бъдат по-активни в процеса на обучение?


 10. В каква степен ДОВ разработва програмата така, че да подготви обучаемите за ситуации от реалния живот?


 11. Предлага ли ДОВ персонализирани учебни програми? (като онлайн уроци и уроци през почивните дни)


 12. Как доставчикът на обучение за възрастни определя таксата си?


 13. Планира ли ДОВ всеки етап от програмата (планиране, изпълнение, оценка и уместност) още в самото начало на учебния процес?


 14. В каква степен ДОВ държи на маркетинговите стратегии, като успешен метод за популяризиране на програмата сред целевите групи?


 15. Съответства ли програмата за обучение на възрастни на целите и ценностите на самата институция?