Бюлетин IPAL

ПРОЕКТЪТ IPAL

Проектът IPAL има за цел да разработи инструменти за осигуряване на качеството и ресурси за обучение, които да насърчат професионалното развитие на преподавателите на възрастни и като цяло – да повишат качеството на обучението за възрастни.

В момента партньорите провеждат проучване сред доставчици на обучение за възрастни и техни обучители – основните целеви групи на проекта, за да разработят аналитичен инструмент за външна оценка и самооценка на уместността и ефективността на образованието за възрастни.

Инструментът, част от Интелектуален продукт 3 (ИП3), ще помогне на доставчиците на услуги в областта на образованието за възрастни да открият своите силни и слаби страни и да разработят ефективни стратегии за развитие. По този начин ИП3 ще даде възможност за подобряване качеството на услугите в съответната област като цяло. Интелектуален продукт 3: Карта за оценка и въпросник за проверка на резултатите на доставчиците на образование за възрастни по отношение на значимостта на предлаганото образование за възрастни вече е качен за совобдно ползване:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ IPAL

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1

Карта за оценка и въпросник за проверка на резултатите на доставчиците на обучение относно професионалното развитие на обучителите на възрастни

Инструментът за самооценка е напълно готов и е на разположение на всички езици на партньорите в проекта (испански, италиански, немски, гръцки и български). Той се състои от въпроси, които са разделени в четири тематични области, и целта им е да насочат доставчиците на услуги за обучение на възрастни към едни от най-важните аспекти в продължаващото професионално развитие (ППР) на техния персонал. Темите са „Финансиране на ППР“, „Бъдеща ориентация“, „Вътрешни аспекти“ и „Обществен имидж“.

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА САМООЦЕНКА ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ:

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 2

Осемте модула на проект IPAL – методи и техники на преподаване в образованието за възрастни

Всички осем модула, част от Интелектуален продукт 2, са готови на английски език и партньорите в момента ги превеждат на испански, италиански, немски, гръцки и български. Разгледайте нашата платформа за електронно обучение по-долу и ще научите повече за следните теми:

  1. Метода „Обърната класна стая“
  2. Проектно-базираното обучение
  3. Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта
  4. Ефективни техники за комуникация и работа с родители и членове на семейството
  5. Креативни техники в обучението на възрастни
  6. Приложение на интерактивни (онлайн и дигитални) ресурси,
  7. Мониторинг на резултатите на възрастните обучаеми
  8. Техники на преподаване, съобразени с културните особености

БЛОГЪТ НА ПРОЕКТ IPAL

Искате ли да научите повече за продължаващото професионално развитие (ППР) и какво още може да очаквате от проекта IPAL?

Посетете нашия блог!

ПАРТНЬОРИТЕ

Tribeka Training Lab - project consortium member

TRIBEKA TRAINING LAB
SPAIN
WEBSITE: https://www.tribeka.es/

Promimpresa SRL - project consortium member

PROMIMPRESA S.R.L.
ITALY
WEBSITE: https://www.promimpresa.it/

European Center for Quality Ltd (ECQ) - project consortium member

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (ECQ)
BULGARIA
WEBSITE: https://www.ecq-bg.com/

Wisamar - project consortium member

WISAMAR
GERMANY
WEBSITE: https://www.wisamar.de/

Academy of Entrepreneurship - project consortium member

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP
GREECE
WEBSITE: https://akep.eu/

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.