Партньорите

Tribeka Training Lab

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. e обучителен център, базиран в Андалусия – Малага, която промотира, организира и изпълнява стажове, мобилности и обучителни програми за повишаване на професионалните и образователни възможности за преподаватели, безработни лица, младежи, студенти и организации от цяла Европа. Tribeka е основана през 2015 г. в отговор на увеличаващото се търсене за възможности за професионално обучение и развитие в Испания. Организацията е експерт в създаването на междукултурни връзки между ПОО центрове и компании или институции, като цели да гарантира постоянно споделяне и обмен на знания, както за преподаватели, така и за обучаеми.

В основата на работата на Tribeka е обмена на учебен трансфер, както формално, така и неформално, както и създаването на солидна мрежа, основаваща се на практически опит в различни бизнес сфери. Предлагат се професионални практически стажове в различни компании в частния сектор, правителствени организации, НПО, училища, колежи и университети, като се осигуряват разнообразни професионални възможности.

Уебсайт

Promimpresa s.r.l. е частна организация, която предлага обучителни услуги на частни лица, публични органи и компании. Седалището на фирмата се намира в Сан Каталдо (Сицилия); като фирмата има и други клонове в Палермо (Сицилия), Реджо Емилия (Емилия-Романя), Мантова (Ломбардия) и Джела (Сицилия). Персоналът на Promimpresa се състои от 35 служители на пълен работен ден и група от външни експерти. Целта на предприятието е да подпомага компании и агенции в развитието на персонала, чрез провеждане на курсове и осигуряване на квалификационна подкрепа.

Promimpresa осигурява ПОО, признавани от регионалните органи, и съдейства при търсене на работа, наемане, преквалификация и повишаване на квалификацията, дейности, насочени към безработни лица, младежи, NEETs (млади хора, които не учат и не работят). Фирмата, също така, провежда сертификация (по чужди езици, ИТ компетенции и др.).

Уебсайт

Promimpresa SRL
European Center for Quality Ltd (ECQ)

Европейски център за качество (ЕЦК) е създаден през 2001 г. в София, България, като дружество с ограничена отговорност, което специализира в 4 основни области:

+Управленско консултиране в областта на европейски проекти

+Разработване и провеждане на учебни програми за бизнеси и служители

+Реализация на различни инициативи, свързващи света на бизнеса и иновациите с образованието и обучението

+Разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството.

Имаме  20-годишен  професионален  опит  в  консултирането  в  сътрудничество  с  бизнес организации, общини, предприятия, консултантски компании, образователни институции и университети, НПО, по 152 различни национални и европейски проекти.

ЕЦК има опит в провеждане на електронно и дистанционно обучение и обучение на управители и служители в МСП за прилагането на различни стандарти за качество.

Уебсайт

Wisamar е нетърговски образователен институт в Лайпциг, Германия, който изпълнява дейности в областта на професионално образование и обучението за възрасни. Wisamar е акредитиран от TÜV като доставчик на образование съгласно принципите на AZAV (дейности за заетост за Федералнара служба по заетост), както и от Службата по миграция и бежанци като доставчик на курсове по интеграция. Wisamar работи в следните области: пазар на труда и социална интеграция, допълнителна квалификация и образование, европейски мобилности и консултантска дейност по мобилности, както и по различни европейски проекти.

Заедно с партньори от региона Лайпциг-Халле, както и от цяла Европа, Wisamar е ангажиран с общоевропейски дейности в областта на образованието и регионалното развитие.

Уебсайт

Wisamar
Academy of Entrepreneurship

Академията по предприемачество (AKEP) е нетърговска организация, основана през 2007 г. от историческата Образователна асоциация HFAISTOS, Атина. AKEP е организация за неформално обучение и изследователска дейност, която работи като център за обучение за частни и публични инициативи във връзка с предприемачески умения за младежи, дългосрочно безработни, NEETs, ПОО преподаватели, учители, преподаватели на възрастни, публични органи, артисти и др., като чрез дейностите си допринася за постигане на целите за устойчиво развитие (Дневен ред 2030). След 2010 г. AKEP е реализирала успешно над 35 европейски проекта в областта на младежта, ПОО и образование за възрастни в областта на иновациите и обмена на добри практики. AKEP си сътрудничи активно с европейски мрежи, институции, публични органи и други НПО. Мрежата ѝ се състои от над 100 стратегически партньори от целия свят.

В допълнение, AKEP е една от посредническите организации в Гърция за европейската програма „Еразъм за млади предприемачи“, която дава възможност на млади или желаещи предприемачи да подобрят своя бизнес модел съвместно с опитни собственици на МСП и да разширят мрежата си чрез трансграничен обмен.

Уебсайт