Η γενική παραδοχή στην Ευρώπη είναι ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού μέσω της αρχικής κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) και της κινητικότητας.

Το Έργο

Το έργο IPAL είναι μια κοινή πρωτοβουλία 5 οργανισμών από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της υπάρχουσας  κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάπτυξη εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και πόρων κατάρτισης που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι Στόχοι Μας

Ομάδες – Στόχοι

Education Organizations

Πάροχοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων (οργανισμοί)

Education Organizations

Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Education Organizations

Ενδιαφερόμενοι φορείς σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς

Newsletter

Οι Εταίροι

Tribeka Training Lab
Promimpresa SRL
European Center for Quality Ltd (ECQ)
Wisamar
Academy of Entrepreneurship

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2020-1-ES01-KA204-082050