Πνευματικό προϊόν 1

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχουν βασικές εμπειρικές ελλείψεις καθώς και γνώσεις που οδηγούν σε ελλιπή ή αναξιόπιστη εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. Τα μειονεκτήματα είναι ακόμα πιο έντονα στη μη τυπική εκπαίδευση. Υπάρχουν προβλήματα όπως:

  1. μια ακόμη πιο έντονη έλλειψη επίσημων κανονισμών,
  2. επίσημα προαπαιτούμενα ή έλεγχος,
  3. χαμηλή ενημέρωση και κουλτούρα της ΣΕΑ μεταξύ των εκπαιδευτών

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν έχουν τα προσόντα και τις γνώσεις της αρχικής κατάρτισης για τη σωστή μεθοδολογία και προσέγγιση των εκπαιδευόμενων. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων δεν γνωρίζουν πώς να βελτιώσουν την κατάσταση και ειδικά όταν δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους διαπίστευση, δεν πιέζονται.

Αυτό το πνευματικό προϊόν αντιμετωπίζει τις προαναφερθείσες ελλείψεις αναπτύσσοντας μια κάρτα προόδου, ένα εργαλείο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με τη ΣΕΑ του προσωπικού τους.

Αυτό το εργαλείο αυτοαξιολόγησης αναπτύχθηκε βάσει  συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε στις χώρες της κοινοπραξίας του έργου με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν 4 διαφορετικούς θεματικούς τομείς. Αυτοί οι τομείς πραγματεύονται την απόδοσή σας ως φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την ΣΕΑ (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη). 

Υποβάλετε τις απαντήσεις σας, και στη συνέχεια θα λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, με συμβουλές και πληροφορίες που μπορεί να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για εσάς.  Απαντήστε στις ερωτήσεις διεξοδικά και αφιερώστε χρόνο για να αναλογιστείτε την απόδοσή σας.

Σε περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν ταιριάζει εκατό τοις εκατό στην περίπτωσή σας, επιλέξτε την πλησιέστερη απάντηση. 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση ανά θεματική, με ένα κλικ παρακάτω – 3-5 λεπτά απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.