Ερωτήσεις σχετικά με την εσωτερική οργάνωση ΣΕΑ σε επίπεδο οργανισμού

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε εσωτερικά τη ΣΕΑ στον οργανισμό σας. Θα πρέπει να απαντήσετε σε επτά ερωτήσεις και στη συνέχεια θα λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων με χρήσιμες πληροφορίες.

  1. Πόσο συχνά πραγματοποιείτε εσωτερική αξιολόγηση με τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σας (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών) σχετικά με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους για ΣΕΑ ετησίως;


  2. Πόσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες ΣΕΑ όταν προσλαμβάνετε έναν νέο εκπαιδευτή ενηλίκων;


  3. Επιτρέπετε στο προσωπικό σας να συμμετέχει σε προγράμματα ΣΕΑ κατά το χρόνο εργασίας του;


  4. Προσφέρετε οικονομικά κίνητρα στο προσωπικό σας που παρακολουθεί προγράμματα ΣΕΑ στον ελεύθερο χρόνο του;


  5. Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των συμμετεχόντων είναι αρκετή για την αξιολόγηση των αναγκών ΣΕΑ του προσωπικού σας;


  6. Έχει ο οργανισμός σας ένα σύστημα αξιολόγησης σχετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτών σας;


  7. Πόσο συχνά συζητάτε με τους εκπαιδευτές σας σχετικά με την ικανοποίησή τους για τις ευκαιρίες ΣΕΑ που προσφέρει ο οργανισμός σας;