ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL

Το έργο IPAL στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και πόρων κατάρτισης που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αυτή την περίοδο, οι εταίροι διεξάγουν ποιοτική έρευνα στην οποία συμμετέχουν πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων, οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου, ώστε να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα αναλυτικό εργαλείο για την εξωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εργαλείο θα βοηθήσει τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να χαρτογραφήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές ανάπτυξης, επιτρέποντας και βελτιώνοντας έτσι τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πνευματικό Προϊόν 3 – Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων εδώ:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ IPAL

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 1

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης είναι έτοιμο και διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας (Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά). Αποτελείται από 4 σύνολα ερωτήσεων που καλύπτουν τους ακόλουθους θεματικούς τομείς, ώστε να καθοδηγήσουν τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων σε σημαντικές πτυχές της ΣΕΑ για το προσωπικό τους: Χρηματοδότηση της ΣΕΑ, Μελλοντικός προσανατολισμός, Εσωτερική οργάνωση, Δημόσια εικόνα.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΔΩ:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2

Οι 8 εκπαιδευτικές ενότητες του IPAL – μέθοδοι διδασκαλίας και τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων

Οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει και τις 8 ενότητες στα Αγγλικά και προχωρούν σε μεταφράσεις στις γλώσσες της κοινοπραξίας. Δείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μάθετε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom)
  2. Μάθηση μέσω δραστηριοτήτων
  3. Τεχνικές για την τόνωση της λογικής σκέψης, της φαντασίας και της απομνημονευτικής ικανότητας
  4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και μέλη της οικογένειας των ενηλίκων μαθητών
  5. Εφαρμογή τεχνικών δημιουργικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  6. Χρήση διαδραστικών (διαδικτυακών και ψηφιακών) πόρων
  7. Παρακολούθηση της απόδοσης των ενηλίκων μαθητών
  8. Τεχνικές διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψη την πολυπολιτισμικότητα

FIND THE SELF-ASSESSMENT TOOL FOR ADULT EDUCATION PROVIDERS HERE:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ BLOG ΜΑΣ!

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) και τα νέα του IPAL;

Επισκεφτείτε το blog μας!

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Tribeka Training Lab - project consortium member

TRIBEKA TRAINING LAB
SPAIN
WEBSITE: https://www.tribeka.es/

Promimpresa SRL - project consortium member

PROMIMPRESA S.R.L.
ITALY
WEBSITE: https://www.promimpresa.it/

European Center for Quality Ltd (ECQ) - project consortium member

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (ECQ)
BULGARIA
WEBSITE: https://www.ecq-bg.com/

Wisamar - project consortium member

WISAMAR
GERMANY
WEBSITE: https://www.wisamar.de/

Academy of Entrepreneurship - project consortium member

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP
GREECE
WEBSITE: https://akep.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.