Ενημερωτικό Δελτίο για το Έργο IPAL

ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL

Το έργο IPAL επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων που σχετίζονται με τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη διασφάλιση της συνάφειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η γενική παραδοχή στην Ευρώπη είναι ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού μέσω της αρχικής κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) και της κινητικότητας.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και πόρων κατάρτισης που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο IPAL στοχεύει στην:

 • παροχή πρόσβασης σε πρακτικούς πόρους για την κατάρτιση σε αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές και την ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να παραδίδουν και να αξιολογούν προγράμματα ΣΕΑ
 • παροχή εργαλείων παρακολούθησης της ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της ΣΕΑ του προσωπικού για την ανάδειξη στρατηγικών θεσμικής ανάπτυξης ώστε να καταστήσει τους οργανισμούς πιο ικανούς να προσλαμβάνουν και να διατηρούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 1

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνάς μας για την ανάπτυξη αυτού του αποτελέσματος, οι εταίροι διεξήγαγαν περισσότερες από 100 συνεντεύξεις με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων για να εντοπίσουν σημαντικούς τομείς της ΣΕΑ που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους παρόχους κατάρτισης ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτών τους και να βελτιώσουν την οργανωτική τους ικανότητα. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη ενός σχεδίου για τη ΣΕΑ θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του προσωπικού τους.

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, η κοινοπραξία του IPAL υπό την καθοδήγηση του συντονιστή του αποτελέσματος, Wisamar, ανέπτυξε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά τη ΣΕΑ.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης αποτελείται από 4 σύνολα ερωτήσεων που καλύπτουν τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 1. Χρηματοδότηση: Υποστηρίζετε τους εκπαιδευτές σας ώστε να παρακολουθούν δραστηριότητες ΣΕΑ; (χρηματοδότηση/ παροχή άδειας;)
 2. Μελλοντικός προσανατολισμός: Κάνετε σχέδια για το μέλλον έχοντας κατά νου τη ΣΕΑ;
 3. Εσωτερική οργάνωση: Πώς οργανώνετε το σχέδιό σας για τη ΣΕΑ;
 4. Δημόσια εικόνα: Χρησιμοποιείτε τη ΣΕΑ για να βελτιώσετε την επωνυμία σας;

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΔΩ:

Υποβάλετε τις απαντήσεις σας και στη συνέχεια θα λάβετε μία κάρτα προόδου με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που μπορείτε να αποθηκεύσετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2 ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!

Οι εταίροι έχουν ξεκινήσει να εργάζονται πάνω στον σχεδιασμό 8 εκπαιδευτικών ενοτήτων για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δομής των ενοτήτων έχει κοινοποιηθεί σε παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων για ανατροφοδότηση. Οι εκπαιδευτικές ενότητες αποτελούνται από τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας και τις τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων:

 1. Η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom)
 2. Μάθηση μέσω δραστηριοτήτων
 3. Τεχνικές για την τόνωση της λογικής σκέψης, της φαντασίας και της απομνημονευτικής ικανότητας
 4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και μέλη της οικογένειας των ενηλίκων μαθητών
 5. Εφαρμογή τεχνικών δημιουργικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 6. Χρήση διαδραστικών (διαδικτυακών και ψηφιακών) πόρων, εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Υπηρεσίες διδασκαλίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές που βασίζονται σε ΤΠΕ
 7. Παρακολούθηση της απόδοσης των ενηλίκων μαθητών
 8. Τεχνικές διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψη την πολυπολιτισμικότητα

Οι ενότητες θα αξιολογηθούν και θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του IPAL.

Μείνετε συντονισμένοι!

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Tribeka Training Lab - project consortium member

TRIBEKA TRAINING LAB
SPAIN
WEBSITE: https://www.tribeka.es/

Promimpresa SRL - project consortium member

PROMIMPRESA S.R.L.
ITALY
WEBSITE: https://www.promimpresa.it/

European Center for Quality Ltd (ECQ) - project consortium member

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (ECQ)
BULGARIA
WEBSITE: https://www.ecq-bg.com/

Wisamar - project consortium member

WISAMAR
GERMANY
WEBSITE: https://www.wisamar.de/

Academy of Entrepreneurship - project consortium member

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP
GREECE
WEBSITE: https://akep.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.