Οι Εταίροι

Tribeka Training Lab

Ο οργανισμός TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. είναι ένα κέντρο κατάρτισης, το οποίο βρίσκεται στην Ανδαλουσία – Μάλαγα, που προωθεί, οργανώνει και διαχειρίζεται προγράμματα πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των επαγγελματικών και μαθησιακών δυνατοτήτων του διδακτικού προσωπικού, των ανέργων, των νέων εργαζομένων και των φοιτητών, καθώς και οργανισμών που προέρχονται από όλη την Ευρώπη. Ο οργανισμός Tribeka ιδρύθηκε το 2015 για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ισπανία. Είναι ειδήμον στη δημιουργία διαπολιτισμικών συνδέσεων μεταξύ σχολείων ΕΕΚ και εταιρειών ή ιδρυμάτων, για να εγγυηθεί μια συνεχή ανταλλαγή γνώσεων, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές.
Η δουλειά του βασίζεται στην προώθηση της μεταφοράς μάθησης, τόσο μέσω τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης, και στη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου βασισμένου σε πρακτικές εμπειρίες σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων. Επαγγελματικά προγράμματα πρακτικής άσκησης προσφέρονται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενες εταιρείες, κυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ, σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, παρέχοντας ένα πλήρες επαγγελματικό πλαίσιο.

Ιστότοπος

Η Promimpresa s.r.l. είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει εκπαίδευση και υπηρεσίες σε ιδιώτες, δημόσιους φορείς και εταιρείες. Η εταιρική της έδρα βρίσκεται στο San Cataldo (Σικελία); αλλα υποκαταστήματα βρίσκονται στο Παλέρμο (Σικελία), Ρέτζιο Εμίλια (Εμίλια Ρομάνια), Μάντοβα (Λομβαρδία) και Γκέλα (Σικελία). Το προσωπικό της Promimpresa αποτελείται από 35 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και ένα σύνολο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Στόχος της είναι να υποστηρίξει εταιρείες και οργανισμούς στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, παρέχοντας μαθήματα κατάρτισης και κατάλληλη βοήθεια.

Η Promimpresa παρέχει επαγγελματική εκαπίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) αναγνωρισμένη από Περιφερειακές Αρχές και πραγματοποιεί δραστηριότητες αναζήτησης και πρόσληψης, τοποθέτησης, επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, στοχεύοντας άνεργους, νέους, NEETs, ως Γραφείο Απασχόλησης. Παρέχει επίσης Διεθνή Αξιολόγηση και Πιστοποίηση (Γλώσσα, Πληροφορική, Επαγγελματικές Ικανότητες).

Ιστότοπος

Promimpresa SRL
European Center for Quality Ltd (ECQ)

Το European Center for Quality Ltd (ECQ)  είναι μια ιδιωτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2001 με εμπειρία στην εκπαίδευση διευθυντών και υπαλλήλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή διαφορετικών προτύπων ποιότητας. Από την ίδρυσή της, η ECQ Ltd έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και / ή υποστηρίξει την υλοποίηση έργων για περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και περισσότερους από 13 δήμους.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε 4 κύριους τομείς: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης στον τομέα των χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ, σχεδιασμός και παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και υπαλλήλους, υλοποίηση ποικίλων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και της καινοτομίας με τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων για τη διαχείριση ποιότητας.

Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με ξένους συνεργάτες, μεταξύ των οποίων είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα πιστοποίησεις προσόντων, ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ.

Ιστότοπος

Ο οργανισμός Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο στη Λειψία της Γερμανίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην επαγγελματική και πολιτιστική εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο οργανισμός Wisamar είναι διαπιστευμένος από την TÜV ως πάροχος εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές της AZAV (δραστηριότητες απασχόλησης για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Απασχόλησης) και επίσης από το Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων ως Πάροχος Μαθημάτων Ένταξης. Ο οργανισμός Wisamar ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς: Αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση, ευρωπαικά προγράμματα κινητικότητας και συμβουλευτική κινητικότητας και λειτουργεί ως γραφείο προγραμματισμού για διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Μαζί με εταίρους από την περιοχή της Λειψίας-Halle καθώς και από όλη την Ευρώπη, ο οργανισμός Wisamar δεσμεύεται για κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιστότοπος

Wisamar
Academy of Entrepreneurship

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Η Aκαδημία Επιχειρηματικότητας  είναι ένας οργανισμός μη τυπικής εκπαίδευσης και έρευνας που λειτουργεί ως κέντρο κατάρτισης ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για νέους, μακροχρόνια άνεργους, NEETs, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, εκπαιδευτές ενηλίκων, δημόσιους υπαλλήλους, καλλιτέχνες κ.λπ., συμβάλλοντας παράλληλα μέσω των δραστηριοτήτων της στην υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ατζέντα 2030). Από το 2010, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 35 ευρωπαϊκά έργα στους τομείς της νεολαίας, ΕΕΚ και εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω έργων καινοτομίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έχει δημιουργήσει συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα, ιδρύματα, δημόσιες αρχές και άλλους ΜΚΟ. Το δίκτυό του αποτελείται από περισσότερους από 100 στρατηγικούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Επιπρόσθετα, η AKEΠ είναι ένας από τους Ενδιάμεσους Οργανισμούς στην Ελλάδα για το ευρωπαικό πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες», παρέχοντας την ευκαιρία σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο δίπλα σε έμπειρους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και να επεκτείνουν το δίκτυό τους μέσω διασυνοριακών ανταλλαγών.

Ιστότοπος